1959 - 2012
Nie ma kaleki, jest człowiek...
(Maria Grzegorzewska)
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 1 w Policach    
Strona Główna
Aktualności
Galeria Zdjęć
Historia Ośrodka
Rada Rodziców
Szkoły
Grupy Wychowawcze
Rehabilitacja
Dokumenty Ośrodka
Rekrutacja
Podręczniki
E - Gazetka
Przetargi
Kontakt


 

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców reprezentuje interesy wszystkich Państwa, jako Rodziców, zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią. Dzięki bardzo udanej współpracy z Dyrekcją możemy czynnie uczestniczyć w życiu Ośrodka, wspierając rozwój naszych dzieci, dla których stał się on drugim domem.

Zapraszamy Wszystkich Państwa na spotkania Rady Rodziców, które odbywają się raz w miesiącu w budynku Dyrekcji  Szkoły Podstawowej.

W dniu 28.10.2015 r. została powołana Rada Rodziców na rok szkolny 2015/2016:

Przewodnicząca: Julita Wielowska (tel. 507 043 788)

Z-ca Przewodniczącej:  Beata Zelek

Skarbnik: Monika Rybak

Sekretarz: Dorota Harbatowicz

Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 wynosi 30,- zł. Kwotę tą można przekazywać bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

77 1240 3943 1111 0010 4049 7205

© by MG-SOSW Nr 1