1959 - 2012
Nie ma kaleki, jest człowiek...
(Maria Grzegorzewska)
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 1 w Policach    
Strona Główna
Aktualności
Galeria Zdjęć
Historia Ośrodka
Rada Rodziców
Szkoły
Grupy Wychowawcze
Rehabilitacja
Dokumenty Ośrodka
Rekrutacja
Podręczniki
E - Gazetka
Przetargi
Kontakt 

REKRUTACJA

Placówka przyjmuje dzieci i młodzież na różnych etapach edukacji:

Zasady rekrutacji

  1. Szkoła Podstawowa

  2. Gimnazjum

  3. Szkoła Przysposabiająca do Pracy

  4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa

  5. Liceum Ogólnokształcące

  6. Szkoła Policealna

© by MG-SOSW Nr 1